Diumenge, abril 22, 2018
         EINA     

 

PROPOSTES 2017-2018

 

-DEURES DIRIGITS I REFORÇ

 

-TALLER DE CUINA SENSE FOC

 

-TALLER D'ESCACS

 


 

DEURES DIRIGITS I REFORÇ   Dilluns i Dimecres de 16.00 a 17.30 h
L'extraescolar de Reforç té l'bjectiu d'aconseguir acompanyar i guiar en els estudis aquets nois i noies ensenyant-los i aplicant tècniques d'organització i estudi que facin més fàcil el seu dia a dia. És una activitat organitzada per l'Eina amb el suport i seguiment de l'AMPA. Els guies d'estudi sempre intentem que siguin exalumnes del Pau Vila ,ells com a exalumnes coneixen molt bé l'institut i poden actuar com a model i guia per els estudiants. Semprre es té en compte si els tutors de l'institut donen indicacions sobre quins aspectes han de reforçar més els alumnes i fer pina entre institut i AMPA.

Sempre es demana una bona actitut de l'alumne i una assistència regular. També oferim un ainformació puntual als pares sobre l'evolució dels seus fills/filles en aquesta extraescolar per tal de poder millorar el que oferim. La NO assistència , en ser menor, haurà de ser notifivada com a mínim amb 3 hores d'antelació, per parts dels pares al tel . 93 727 94 17 ( que disposa de contestador automàtic les 24 h )

El preu és de 40 € mensuals que es giren a principi de mes per L'EINA directament .

NO ES NECESSARI CAP DESPLAÇAMENT A UN ALTRE LOCAL

Tots els alumnes han de fer la inscripció cada any


TALLER DE CUINA SENSE FOC  Dijous de 16.00 a 17.00 h
Cuinar és una activitat tan completa, atractiva i divertida per als nens/es que ens ofereix un valuós recurs educatiu.
Es tracta d’una deliciosa manera d’afavorir la incorporació d’hàbits i coneixements sobre la nutrició, la salut, l’alimentació equilibrada i de com preparar els aliments.
La participació i col·laboració amb el cuiner de casa és també una motivació per aquest taller.
27’€/mes


TALLER D’ESCACS Dimarts de 16.00 a 17.00h
El joc per excel·lència i que al llarg de la historia a aportat més adeptes per les seves qualitats d’estratègia, memorització, disciplina i esport mental, sens dubte, són els Escacs.
Pretén aconseguir que els alumnes o jugadors, aprenguin a utilitzar la geografia del taulell, a relacionar i reconèixer les diagonals i els diferents sectors per finalment ser capaços de participar activament en tornejos dins i fora de l’escola.
22’€/mes
*Totes les extraescolars s’impartiran a les instal·lacions de l’ Institut Pau Vila.

IMPORTANT: Podeu deixar-nos les inscripcions a Consergeria del Pau Vila o enviar un email a l'Eina o a l'ampa. El que us sigui més comode. Recordeu adjuntar el full de pagament de la quota de soci anual corresponent. Gràcies.


 

 

 

L'extraescolar de Reforç té l'objectiu d'aconseguir acompanyar i guiar en els estudis aquests nois i noies ensenyant-los i aplicant tècniques d'organització i estudi que facin més fàcil el seu dia a dia. És una activitat organitzada per l'Eina amb el suport i seguiment de l'AMPA. Els guies d'estudi sempre intentem que siguin exalumnes del Pau Vila, ells com a exalumnes coneixem molt bé l'institut i poden actuar com a model i guia per als estudiants. Sempre es té en compte si els tutors de l'institut donen indicacions sobre quins aspectes han de reforçar més els alumnes i fer pinya entre institut i AMPA.

Sempre es demana una bona actitud de l'alumne i una assistència regular. També oferim una informació puntual als pares sobre l'evolució dels seus fills/filles en aquesta extraescolar per tal de poder millorar el que oferim. La NO Assistència,en ser menors, haurà de ser notificada com a mínim amb 3 hores d'antelació, per part dels pares al tel. 93 7279417 (que disposa de contestador automàtic les 24 h).

El preu és de 40 € mensuals que es giren a principi de mes per L'EINA directament. Les classes són de Dilluns i Dimecres de 16 h a 17.30h (90 minuts) i es realitzà a les instal·lacions del Pau Vila.
NO ES NECESSARI CAP DESPLAÇAMENT A UN ALTRE LOCAL.

Tots els alumnes han de fer la inscripció cada any.