Divendres, Setembre 21, 2018

Atenció a llibre digital , segueix enllaç

Instruccions del llibre digital d’Educació Física per 2n i 3r d’ESO (els altres cursos no tenen llibre)
Instruccions del llibre digital de tecnologia per 1r d’ESO, 2n d’ESO i 3r d’ESO.

1 ESO

1 ESO AULA OBERTA

2 ESO

2 ESO AULA OBERTA

3 ESO

3 ESO AULA OBERTA

4 ESO

4 ESO QA

1 BATXILLERAT DIURN

1 BATXILLERAT NOCTURN

ull renovat !!!!

2 BATXILLERAT DIURN

2 BATXILLERAT NOCTURN