Dimarts, Juny 19, 2018

En aquest apartat podeu trobar tota la informació referent als llibres de text per curs dels alumnes .

En el subapartat Intercanvi trobareu anuncis de famílies del Pau Vila que disposen de llibres de 2ª mà , que amb bon estat de conservació volen vendre